Byalag och föreningar

Det finns ett stort antal hembygdsföreningar, byalag och samfällighetsföreningar i byarna runt om Mora kommun. Föreningarna och byalagen drivs av engagerade bybor och är helt ideella.

Timmerhus en sommardag

De kan bland annat arbeta med att:

  • anordna arrangemang, till exempel midsommarfirande och julmarknader
  • bevara och visa upp byarnas traditioner och folkkultur
  • fungera som rådgivande insats i kommunala och landstingskommunala frågor
  • fungera som lokala ekonomiska enheter
  • representera byn i olika frågor.

Det finns ett stort antal enskilda vägar i kommunen, bland annat byvägar och ett stort skogsbilvägnät. Många av de enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter eller vägföreningar.

Senast uppdaterad: 28 november 2023