Samhällsutveckling och hållbarhet

Kommunen arbetar utifrån strategin Hållbara Mora. Vi vill att Mora år 2030 ska ha en stärkt hållbarhet med en förbättrad folkhälsa och goda förutsättningar för att leva, bo och verka genom hela livet. Här kan du ta del av hur vi på olika sätt arbetar utifrån denna strategi för att uppnå en god livskvalitet för våra invånare.