Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-04-09
2019-04-09.pdf 16.437 kb
Anslås: 2019-04-17 Nedtas: 2019-05-08

Sammanträdesdatum: 2019-03-27
2019-03-27.pdf 291.835 kb
Anslås: 2019-04-05 Nedtas: 2019-04-26

Sammanträdesdatum: 2019-04-03
2019-04-03.pdf 506.079 kb
Anslås: 2019-04-04 Nedtas: 2019-04-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-03-27
2019-03-27.pdf 120.687 kb
Anslås: 2019-04-01 Nedtas: 2019-04-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-04-12
kultur- och fritidsnämnden 2019-04-12.pdf 326.251 kb
Anslås: 2019-04-12 Nedtas: 2019-05-03

Sammanträdesdatum: 2019-04-12
kultur- och fritidsnämnden 2019-04-12.pdf 326.251 kb
Anslås: 2019-04-12 Nedtas: 2019-05-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-04-10
2019-04-10.pdf 235.468 kb
Anslås: 2019-04-17 Nedtas: 2019-05-08

Sammanträdesdatum: 2019-04-17
2019-04-17.pdf 236.755 kb
Anslås: 2019-04-17 Nedtas: 2019-05-08

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-04-11
Teknisk nämnd 2019-04-11.pdf 453.125 kb
Anslås: 2019-04-16 Nedtas: 2019-05-07

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Vansbro kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlert som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 11 februari 2019