Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-01
2019-10-01.pdf 19.233 kb
Anslås: 2019-10-07 Nedtas: 2019-10-28

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-09
Anslås: 2019-10-11 Nedtas: 2019-11-01

Sammanträdesdatum: 2019-10-09
2019-10-09.pdf 16.735 kb
Anslås: 2019-10-11 Nedtas: 2019-11-01

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-27
2019-09-27.pdf 343.257 kb
Anslås: 2019-10-04 Nedtas: 2019-10-25

Sammanträdesdatum: 2019-10-11
2019-10-11.pdf 367.12 kb
Anslås: 2019-10-11 Nedtas: 2019-11-01

Sammanträdesdatum: 2019-10-09
2019-10-09.pdf 52.17 kb
Anslås: 2019-10-14 Nedtas: 2019-11-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-02
anslag mn 191002.pdf 444.504 kb
Anslås: 2019-10-14 Nedtas: 2019-11-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-03
2019-10-03.pdf 17.287 kb
Anslås: 2019-10-11 Nedtas: 2019-11-01

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-08
2019-10-08.pdf 44.795 kb
Anslås: 2019-10-08 Nedtas: 2019-10-29

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-10
Teknisk nämnd 2019-10-10.pdf 467.659 kb
Anslås: 2019-10-11 Nedtas: 2019-11-01

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kommunfullmäktiges sammanträde
Sammanträdesdatum: 2019-10-21
2019-10-21.pdf 189.433 kb
Anslås: 2019-10-10 Nedtas: 2019-10-31

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Mora kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlert som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 12 september 2019