Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Information i coronatider för dig som är företagare

Den här informationen är uppdaterad: 2020-08-13

Corona pandemin påverkar alla. Här har vi samlat information till dig som är företagare. Du hittar uppgifter till den tillfälliga företagslotsen och var du kan vända dig för mer information från myndigheter och organisationer. Information finns också om det paket av åtgärder som Mora kommun gör för att underlätta för företag samt även om kompetensförsörjning och matchning.

Bild

Tillfällig företagslots

Mora kommun ha inrättat en tillfällig företagslots med anledning av corona-pandemin. Vi lotsar dig till rätt hjälp som till exempel möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta bolag.

Vi kan även ta emot tips på sånt som kan underlätta och slussa det vidare.

Du når oss på tel: 0250-260 45 vardagar mellan klockan 8-12 samt klockan 13-16. Du kan också skicka din fråga på naringsliv@mora.se så hör vi av oss så snart vi kan eller nästkommande vardag.

Samlade länkar

Här följer några länkar där du som företagare kan hitta information från myndigheter och organisationer.

Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi står redo med kompetens och expertis. Kontakta gärna deras rådgivare. För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige kan ansöka om Almis Brygglån. Läs mer om Almis Brygglån.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Dalarna ger nu möjlighet att köpa extern konsulthjälp genom konsultcheckar. Insatserna gäller inom fyra olika områden och är på max 20 000 kronor. Läs mer om konsultcheckar på Region Dalarnas sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Läs mer om stöd för sänkta hyror på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.se/dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På verksamt.se/dalarna kan du läsa om stöd och åtgärder för dig i Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visit Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information, tips och råd till besöksnäringsföretagare. Läs mer på Visit Dalarnas sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IUC Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IUC Dalarna erbjuder tillverkande företag med upp till 30 anställda, att utan kostnad nyttja 12 konsulttimmar per företag. Läs mer på IUC Dalarnas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NyföretagarCentrum Norra Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till den som funderar på att starta eget samt till den som startat företag under de senaste tre åren. De erbjuder även rådgivning till den som står inför utmaningar i samband med coronapandemin. Läs mer på NyföretagarCentrum Norra Dalarnas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandlingsakutenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingsdialog Dalarna har startat en upphandlingsakut för både leverantörer och upphandlare/inköpare. Läs mer på Upphandlingsdialog Dalarnas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlad information till företagare från svenska myndigheter. Läs mer på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.se - for information in english, click here.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella Företagsakutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En nationell företagsakut har inrättats av Tillväxtverket och Region Jönköping. En väg in för företag i hela landet med syfte att direkt svara på frågor, lotsa vidare till rätt instans eller erbjuda vidare stöd av den Nationella företagsakuten. Läs mer om den nationella företagsakutenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverket har samlat information om bland annat omställningsstöd och momsfrågor till följd av corona. Läs mer på skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs arbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket har information om korttidsarbete (tidigare korttidspermittering). Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns information från regeringen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisationen Företagarna samlar artiklar, regelförändringar och annan information som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare. Läs mer på organisationen Företagarnas hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstnärsnämnden

Här finns information från konstnärsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturrådet

Här finns information från Kulturrådet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Handel

Svensk Handel ger tips och vägledning till handelsföretag. Läs mer på Svensk Handels hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mora kommun

Mora kommun har tagit fram ett paket av åtgärder för att underlätta för företag och föreningar under coronakrisen. Handel och näringsliv är hårt drabbat av nedgången och kommunen försöker nu från sin sida mildra den svåra ekonomiska situationen.

Åtgärderna listas här. Vissa av punkterna kan du även läsa mer om längre ner på sidan.

 • Sista betalningsdatum skjuts upp för företag för en rad taxor och avgifter som kommunen debiterar för. Läs mer om förlängd betalningstid.
 • Kortad betaltid till de företag som levererar till kommunen.
 • Kommunen ställer inte in egna evenemang utan skjuter upp dem, där det är möjligt.
 • Parkeringsavgifterna tas tillfälligt bort på kommunens egna parkeringar i centrala Mora under en period. Den tillfälliga avgiftsfriheten tas bort från och med 15 juni. Detta med anledning av att reserestriktionerna hävs från 13 juni och vi då väntar ett ökat antal besökare till Mora.
 • Snabb hantering för tillstånd av uteservering. Läs mer om tillstånd för uteserveringar.
 • Betala ut lokalt aktivitetsstöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i samma nivå med år 2019
 • Mora kommun vill också frigöra tid hos företagen genom en rad åtgärder:
  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt
  • Ta upp en dialog om tillstånds- och tillsynsärenden om ett företag vill pausa eller avbryta
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
  • Erbjuda livsmedelsinspektörernas kunskap om smittspridning
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Företag och föreningar har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen till den 1 september.

Företag och föreningar som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

Möjligheten gäller för en rad taxor och avgifter som kommunen debiterar för.

 • Livsmedelstillsyn
 • Alkoholtillsyn
 • Tillsyn inom miljöbalkens område
 • Tillsyn inom lagen om tobak och liknande produkter
 • Tillsynsavgifter brand
 • Avgifter för tillstånd/anmälan gällande bygg och miljö. Återbetalning sker om ett ärende dras tillbaka innan handläggning påbörjats
 • Kommunala avgifter för att arrendera ut mark för t ex uteserveringar
 • Hyror för lokaler och anläggningar som kommunen äger

En av åtgärderna i detta åtgärdspaket är att stå för en snabb handläggning för tillstånd för uteserveringar. I och med detta vill Mora kommun förkorta handläggningstiden genom att redan nu konstatera vilka restauranger och caféer som kan få sitt tillstånd utan det sedvanliga remissförfarandet. Restauranger och caféer som redan har ett giltigt arrendeavtal med Mora kommun kan söka sina tillstånd direkt hos polisen. Tillstånd utan remissförfarande kan också lämnas till de som har uteservering på egen mark.

Restriktionerna för när under året uteserveringar får förekomma tas också tillfälligt bort viket innebär att uteservering kan ske året runt om serveringarna så önskar.

Kontakt; Tekniska förvaltningen, telefon 0250-262 90, tekniska@mora.se

Den tillfälliga avgiftsfriheten tas bort från och med 15 juni. Detta med anledning av att reserestriktionerna hävs från 13 juni och vi då väntar ett ökat antal besökare till Mora.

Under coronakrisen uppstår olika typer av omställningsbehov på arbetsmarknaden. En del företag måste tyvärr permittera och säga upp personal medan andra lider brist på personal. Det kan även finnas möjlighet till samarbeten mellan företag gällande personalsituationen. Här samlar vi kontakter och informationskanaler som kan underlätta matchningen på arbetsmarknaden under coronakrisen.

Söker du akut personal använd gärna #jobbjustnu på Arbetsförmedlingens platsbank. Vill du veta mer kontakta Joakim Palm, Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Mora, telefon 010-4888629.

Finns ditt företag inom de gröna näringarna kontakta gärna Edla Nilsson, Projektledare ”Gröna näringar”, telefon 010-4888721 på Arbetsförmedlingen i Mora.

Det finns flera bemannings- och rekryteringsföretag som kan hjälpa till med lösningar i vårt område: Clockwork i Moralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Manpower i Mora.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Även UNISERlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan hjälpa till. De är ett bemanningsinitiativ inom restaurangbranschen under coronakrisen.

Tips: Tänk på att många arbetsgivarorganisation nu har särskild service och support kring arbetsgivarfrågor under coronakrisen.

Har du idéer eller akuta behov gällande arbetsmarknadsfrågor som kompetensförsörjning och matchning kontakta gärna Stefan Sjöberg,  telefon 0250-261 39, på Näringslivskontoret i Mora

Dialog och kontroll av restauranger

Restauranger och liknande verksamheter ansvarar för att följa de regler om trängsel som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Med start den 27 april tar miljökontoret Mora-Orsa dialoger med berörda verksamheter, varefter kontroller genomförs.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020