Ekonomi

Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar,


Fördelning av medlemsavgiften

Medlemskommun

Medlemsavgift 2019

Procentuell fördelning

Leksand

9 896 tkr

17,5 %

Mora

19 671 tkr

34,7 %

Orsa

6 109 tkr

10,8 %

Vansbro

7 152 tkr

12,6 %

Älvdalen

13 818 tkr

24,4 %

Totalt

56 646 tkr

100,0%

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020