Nya bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall på tomten

Kontakta din hemkommun för information om bestämmelserna och eventuell dispensansökan.

Valborg

I samband med valborg ska du anmäla eldningen eftersom du då eldar efter att det har blivit mörkt.

Majbrasa

Några saker som är bra att tänka på för dig som anordnar en majbrasa

 • Den som anordnar en majbrasa är alltid ansvarig och ska stanna kvar på platsen tills elden släckts eller brunnit ut.
 • Välj en lämplig plats för bålet. Det bör vara minst 50 meter mellan elden och närliggande byggnader eller vegetation.
 • Placera bålet på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktningen inte stör grannar eller kringboende med nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Tänk på att igelkottar och andra smådjur ofta bor och vistas i riset för brasorna. Försök att skydda dem, till exempel genom att flytta riset strax innan brasan tänds.
 • Undvik stora bål, elden bör inte vara större än 6 meter i diameter och 3 meter hög.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt gräs och annat brännbart material. Området ska dessutom vattnas vid behov.
 • Elden ska endast innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas då det kan leda till kraftig rökutveckling.
 • Det är inte tillåtet att elda plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke och annat osorterat skräp då det kan orsaka besvärlig lukt och giftig rök.
 • Vidta åtgärder som hindrar allmänheten att komma för nära elden.
 • Vid behov ska särskilt bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
 • Det ska finnas brandredskap tillgängligt på eldningsplatsen, till exempel en vattenslang som når bålet, vattentunna med hinkar eller handbrandsläckare. Använd en kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att du enkelt kan larma brandkåren vid behov. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn!

Här anmäler du om majbrasa

Senast uppdaterad: 25 april 2024