Säker på skoter

I takt med att snöskoter har blivit allt populärare har också antalet olyckor ökat. Varje år inträffar närmare 1500 snöskoterolyckor med ett besök på en akutmottagning som följd. De flesta skadade är män i åldern 20-39 år.

Bild

Säkra tips för en skön snöskotertur:

 • Åk tillsammans
 • Lämna färdplan till någon.
 • Kör nykter.
 • Anpassa farten..
 • Håll ordentligt avstånd mellan skotrarna.
 • Undvik att köra i mörker.
 • Följ lederna.

Väder och isar

 • Håll koll på vädret. Snöfall och blåst kan ställa till det.
 • Undvik lavinfarliga platser, under brantare sluttningar, hängdrivor och lä-sidor.
 • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag, exempelvis vid tjockt snötäcke som isolerar isen samt vid uddar och in- och utlopp.
 • Följ "ruskade" leder över isen, men tänk på att isens bärighet kan förändras snabbt och det är ditt ansvar att ha koll.
 • Kör aldrig över is med passagerare under stängt pulka-kapell!

Säkerhetsutrustning

 • Håll koll på var du är med karta, kompass eller GPS.
 • Skaffa information om området. Lokalbefolkningen kan ge värdefulla tips.
 • Ha på dig en CE-godkänd hjälm och varma kläder – tänk på kyleffekten.
 • Tag med telefon, spade, lavinsond och sändare (transceiver) samt isdubbar, vindsäck och första förband. , vindsäck, första förband m.m.
 • Verktyg och extra variatorrem samt reservbränsle.
 • Låt en lång lina med flöte släpa efter snöskotern när du kör över is. Då går det lättare att bärga den om du kör igenom.
Senast uppdaterad: 16 september 2023