Fyrverkerier

Det är numera förbjudet att köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne utan tillstånd. För att få tillstånd krävs särskild utbildning utförd av godkänd utbildningssamordnare.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Fyrverkeriraketer med styrpinne var en stor orsak till många olyckor och reglerna skärptes 2019-06-01.

För att få köpa, inneha och använda dessa raketer måste du:

  • Ha tillsånd för hantering av explosiv vara (kan sökas här).
  • Ha genomgått B- eller C-utbildning hos en godkänd utbildningssamordnare.

Ovan gäller fyrvkeriraketer med styrpinne, övriga som går att köpa i butik berörs inte.

Användning av fyrverkerier kan också kräva tillstånd från polismyndigheten, kontrollera detta med polisen inom ditt område.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024