Eldning utomhus

Var alltid försiktig när du eldar utomhus. Om du tänder en eld ansvarar du också för att den blir släckt. Nedan följer några tips på vad som är bra att tänka på när du eldar utomhus.


Varje år rycker brandkåren ut på många gräs- och skogsbränder. I de allra flesta fallen beror det på att man har eldat skräp eller grillat med dåligt omdöme och dålig framförhållning under torra och varma perioder. Det är därför viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov. Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för miljön och människors hälsa. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden, var förberedd med släckutrustning samt placera elden på ett strategiskt smart ställe.

Eldningsförbud

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan räddningschefen utfärda ett eldningsförbud. För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för brandriskprognosen i norra Dalarna: 0250-260 01

Vanliga frågor

  • Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgängliga. Det är även bra att ha en brandtålig kratta och spade.
  • Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar. Övrigt trädgårdsavfall som löv eller annat brännbart som pappkartonger är olämpligt att elda på grund av risken för flygbränder och otrevlig och farlig rök.
  • Elda små ytor för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
  • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
  • Elda inte när det har blivit mörkt. Personer i närheten kan uppfatta det som en nödsituation och larma brandkåren.
  • Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, risken för brännskador är stor!
  • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.
  • Elda aldrig ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.
  • Kontrollera alltid att all glöd är släckt och vattna igenom jorden innan du lämnar platsen. Gör även en efterkontroll några timmar senare.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område bör du undvika att elda trädgårdsavfall, du kan istället köra avfallet till kommunens återvinningscentral.

Det är bra att ha krattor och liknande tillhands liksom en vattenslang med lämplig längd eller strilkannor med vatten.

Brandriskprognosen sätts under perioden slutet på april t.o.m. sista augusti.

Ja, med elektrisk grill.

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att ringa våra telefonsvarare för information. I vissa sammanhang kan det vara bra att kontakta markägaren. Om man eldar ska elden vara ordentligt släckt innan man lämnar den.

Normalt behöver du inte anmäla till brandkåren att du ska elda. Om du däremot misstänker att det kommer bli en ordentlig rökpelare som andra kan uppfatta som en brand kan det vara smart att ringa brandkåren i förväg. I samband med valborg ska du anmäla eldningen eftersom du då eldar efter att det har blivit mörkt.

Senast uppdaterad: 16 februari 2019