Brandfarlig vätska

Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

Bränslepump.

Brandfarliga vätskor är de vätskor där flampunkten är lika med eller lägre än 100 grader. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel. Detta är produkter som förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv.

Senast uppdaterad: 20 juli 2020