Explosiva varor

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska artiklar (som bland annat fyrverkerier). Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva varor och här förtydligar vi mer om vad som gäller kring explosiva varor.

Bild

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs för den som ska hantera, överföra eller importera explosiv vara.

Hur ansöker man om tillstånd?

Det är Brandkåren Norra Dalarna som hanterar tillståndsärenden för explosiva varor i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen.

Här ansöker du om Tillstånd för hantering av explosiv vara , 815.8 kB.

Vilka olika typer av tillstånd finns det?

Det finns flera olika tillståndstyper och du kan behöva söka flera samtidigt, det beror på hur din hantering ser ut.

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av användning och förvaring:

Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt exempelvis vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.

Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd för förvaring själv.

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor om du exempelvis säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Hantering och avfyrning av större fyrverkerier kräver tillstånd som söks hos Polisen. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 mars 2020