Solcellsanläggningar

Här hittar du råd och anvisningar för installation av solcellsanläggningar och batterilager.

Arbetare installerar solceller i en solcellsanläggning

Solcellsanläggningar blir allt vanligare i samhället. Solceller är ett klimatsmart sätt att generera el, men de kan också ställa till en del problem vid en brand. Brandkåren Norra Dalarna har därför tagit fram råd och anvisningar som tydliggör våra önskemåll vid installation av solcellsanläggningar på byggnader.

Senast uppdaterad: 18 mars 2021