Explosiva varor

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska artiklar (som bland annat fyrverkerier). Från och med 1 augusti 2021 gäller nya regler för vilka som får delta i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B, läs mer här nedan.

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs för den som ska hantera, överföra eller importera explosiv vara.

Hur ansöker man om tillstånd?

Det är Brandkåren Norra Dalarna som hanterar tillståndsärenden för explosiva varor i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen.

Här ansöker du om Tillstånd för hantering av explosiv vara , 943.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Här anmäler du Föreståndare och deltagare samt person med betydande inflytande över verksamheten , 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Den 1 augusti 2021 ändrades både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten. Du som innehar tillstånd för explosvia varor av begärlighetsgrad A eller B måste omgående skicka in anmälan, blankett finns på länken nedan.

Här anmäler du föreståndare och/eller deltagare , 141.3 kB.

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av användning och förvaring:

Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt exempelvis vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.

Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd för förvaring själv.

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor om du exempelvis säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024