Avgifter för tillsyn och tillstånd

Publicerad: 8 januari 2024

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Avgifterna baseras på Brandkårens handläggningskostnader för åtgärder inom respektive kategori. Avgiften för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor har för vissa kategorier en tidsbaserad del. Dessa kategorier debiteras i tillägg till fast avgift också en tidsbaserad avgift för tidsåtgången vid tillsynsbesöket. Det beror på att verksamheter/byggnader kan skilja sig åt mycket inom kategorin.

Tabell 1 - handläggningskostnad per timme (Tillika tidsbaserad avgift där sådan nyttjas)

Lagrum

Avgift

Anmärkning

1

Tabell 2 Taxor enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO)

1058 kr (2023)
(Räknas upp årligen
enligt PKV)

Debiteras i förekommande
fall med 1/4 per påbörjad
kvart

 

2

Tabell 3 Taxor enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)

1058 kr (2023)
(Räknas upp årligen
enligt PKV)

 

 

Tabell 2 - Taxor enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Kategori

Avgift

Anmärkning

1

Vård och omsorg

5 301 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

2

Sjukhus

6 888 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

3

Låst instution

6 623 kr


4

Skola

5 301 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

5

Förskola

5 566 kr


6

Mindre hotell, pensionat m.m.

6 095 kr


7

Hotell, pensionat m.m.

7 417 kr


8

Elevhem, förläggning

6 359 kr


9

Vård eller boende (HVB)

5 566 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

10

Samlingslokal <=150 personer

5 566 kr


11

Samlingslokal >150 personer

6 095 kr


12

Samlingslokal >50 personer med alkoholservering efter kl 23

6 359 kr


13

Anläggning helt eller delvis under tak >1 000 personer

7 417 kr


14

Statligt byggnadsminne

1 586 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

15

Museal samling

1 586 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

16

Mindre industri

6 095 kr


17

Större industri

6 095 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

18

Samhällsviktig verksamhet

6 095 kr


19

Kraftverk/värmeverk

5 566 kr


20

Camping

5 566 kr


21

Flerbostadshus

4 772 kr


22

Annan anläggning

1 586 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

 

Tabell 3 - Taxor enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) tillsyn

Kategori

Avgift

Anmärkning

1

Fyrverkeriförsäljning

4 772 kr


2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg

4 772 kr


3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

5 565 kr


4

Bensinstation obemannad

4 772 kr


5

Bensinstation bemannad

6 359 kr


6

Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

4 772 kr


7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern

4 508 kr


8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner

5 301 kr


9

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga eller explosiva varor

6 359 kr

Tidsbaserad avgift tillkommer

 

 

Tabell 4 Taxor enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) tillstånd


Kategori

Avgift

Anmärkning

1

Fyrverkeriförsäljning

3 978 kr

Vid avsyning tillkommer tidsbaserad avgift

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg

4 243 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

4 508 kr

4

Bensinstation obemannad

3 978 kr

5

Bensinstation bemannad

4 508 kr

6

Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

3 978 kr

7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern

3 978 kr

8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner

4 508 kr

9

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

5 566 kr

10

Godkännande av föreståndare/deltagare för explosiva varor

1 587 kr


11

Mindre förändring av befintligt tillstånd

1 852 kr


12

Avslag tillståndsansökan

2 381 kr

 

 

Senast uppdaterad: 8 januari 2024