Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Information till anställda i Mora kommun om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2020-08-04

Mora kommun följer de nationella direktiven och riktlinjerna som har gått ut när det gäller det nya coronaviruset. Det gäller i första hand myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna.

Illustration av coronaviruset

När det gäller personal inom Mora kommun gäller samma riktlinjer som för övriga i samhället. Det gäller också brukare och elever i Mora kommun.

Symtom på covid-19

Hos de flesta är covid-19 en luftvägsinfektion. De vanligaste symtomen är hosta och feber. Andra symtom som förekommer är andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och diarré. Det är också ganska vanligt att man tappar lukt och smak.

Om du har de symtom som beskrivs ska du stanna hemma från arbetet. Om tillståndet förvärras ringer du 1177, framför allt om du får andningssvårigheter eller inte klarar egenvård i hemmet. Gör gärna Region Dalarnas självskattningstestlänk till annan webbplats för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan ta hand om dig själv hemma.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobbet. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan du återgå till jobbet även om du har kvarvarande torrhosta, om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Det är viktigt att du inte åker till vårdcentral eller sjukhus om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, om du inte har uppmanats av sjukvården att göra det.

Om du inte känner av sjukdomssymtom ska du arbeta som vanligt.

Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte uppvisar symptom, finns möjlighet att ansöka om så kallad smittbärarpeng från försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testning av anställda i samhällsviktiga funktioner

Region Dalarna erbjuder möjligheten till testning av personer med symptom och som arbetar i samhällsviktiga funktioner inom för- och grundskola, socialtjänst, samt krisledning. Om du tycker att du har symptom kopplade till covid-19 och arbetar inom de aktuella områdena, ska du stämma av med din chef och därefter ringa 1177 och begära att bli testad hos Region Dalarna.

Distansarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Syftet är att minska antalet personer som vistas på arbetsplatsen samtidigt där det är möjligt. Mora kommun har därför riktlinjer för hur och när vi kan distansarbeta.

Verksamhetens behov och förutsättningar ska alltid vara utgångspunkten när möjligheten till distansarbete bedöms.

 • Som chef bör du i den här situationen alltid prioritera att vara närvarande på arbetsplatsen som ett stöd till din personal
 • Distansarbete kan ske efter överenskommelse med närmaste chef. Möjligheten utreds med hjälp av följande frågeställningar:
 • I slutändan är det din chef som avgör om du kan distansarbeta eller inte
 • Tänk på att det alltid ska finnas någon närvarande på arbetsplatsen för att exempelvis hantera post och besök
 • Alternera gärna distansarbete och arbete på plats genom att bygga upp ett schema. Vissa arbetsuppgifter kanske lämpar sig för distansarbete medan andra ska utföras på plats
 • Skapa rutiner för distansarbetet - boka in dagliga avstämningar med arbetsgruppen
 • Går det att hitta alternativa former för verksamheten att ta emot besökare? Kan ni till exempel utöka telefontider, hänvisa var handlingar kan lämnas, sätt ut golvmarkeringar för avstånd etc?

Våra tre gyllene regler

 • Stanna hemma om du uppvisar symtom på förkylning
 • Tvätta händerna ofta
 • Sitt långt ifrån varandra på arbetsplatsen – nyttja mötesrum vid behov och håll avstånd i fikarummet!

För personal som jobbar med hälso- och sjukvård i kommunen

socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information och råd till dig som jobbar med hälso- och sjukvård.

Föreläsning om smittspridning och skyddsutrustning

Se filmen från föreläsningen om covid-19 av läkaren Eva Nordin Olson på Mora vårdcentral. Föreläsningen riktar sig till personal som arbetar med vårdtagare i kommunens olika vård- och omsorgsverksamheter.

Skola

Elever och personal inom skolan ska liksom alla andra i samhället och kommunen gå till skolan om man är frisk, det gäller även om en anhörig är sjuk.

Det är för närvarande inte aktuellt att stänga förskolor och skolor i Mora kommun på grund av coronaviruset. Också detta enligt de nationella rekommendationerna.

Den som är sjuk ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Personal som tillhör riskgrupper

Hög ålder, det vill säga 70 år och äldre, är den viktigaste riskfaktorn. Särskilt i kombination med en eller flera av följande faktorer:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Fetma
 • Diabetes

Personer som är yngre än 70 år kan också ha en ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har någon eller några av ovan nämnda sjukdomar eller underliggande sjukdom som innebär ökad risk vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller som får medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk.​

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Anställda inom Mora kommun som tillhör någon riskgrupp ska ta upp frågan om sin arbetssituation med sin chef.

Personalenheten på kommunstyrelseförvaltningen bistår med råd vid behov.

Förebyggande sjukpenning

Anställda i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 kan ansöka om förebyggande sjukpenning. Det beslutade riksdagen den 23 juni. Beslutet gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för max 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

Läs mer om förebyggande sjukpenning på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karensavdraget slopas

Under en begränsad tid slopas karensavdraget och staten betalar ut ekonomisk ersättning för första dagen vid sjukdom. Det innebär att du som anställd i Mora kommun får ersättning från första dagen om du behöver vara hemma på grund av sjukdom. Din arbetsgivare kommer göra ett karensavdrag som vanligt och för att få ersättning behöver du som anställd ansöka om ersättningen själv hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den smittbärarpenning som redan finns för att man ska stanna hemma om man har en smittsam sjukdom kommer att finnas kvar.

Läkarintyg

Du behöver inte längre uppvisa läkarintyg hos arbetsgivaren från dag 8 för att få sjuklön. Om du är sjuk i mer än 14 dagar ska du från och med dag 15 ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan som vanligt, men först från dag 22 behöver du lämna in ett läkarintyg för att styrka sjukdom. Dessa beslut har fattats på regeringsnivå för att tillfälligt avlasta sjukvården under coronapandemin. Du kan läsa mer om sjukintyg på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om coronaviruset

Du hittar mer information om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet på sidan Information om coronaviruset.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2020